Generalforsamling i Sigma Swim Birkerød 2018

28. februar 2018

Alle forældre, trænere m.fl. fra Sigma Swim Birkerød inviteres til den årlige generalforsamling, der i år afholdes:

Onsdag den 21. marts kl 19.30 i klublokalet Birkerød Svømmehal

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Evt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Vel mødt - og med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
Sigma Swim Birkerød