Ny mand bag fløjten

Eller næsten ny. Det var nemlig i oktober sidste år, Lau Gottschalk Nygaard efter et velgennemført uddannelsesforløb kunne smykke sig med titel af overdommer. Lau kan således fremover lede Sigmas interne stævner samt invitationsstævner i de andre klubber. I denne weekend er det Sigma Allerød Open, det gælder. 


3. februar 2018
Ulrik Brandt
 
Alle svømmefamilier skal byde ind med officialtjanser ved årets forskellige stævner. Det kræver naturligvis, at man gennemgår forskellige officialkurser. Først tager man tidtagerkurset (modul 1), og herefter avancerer man så til bane- og vendedommer (modul 2). På dette niveau vælger mange at blive, men nogle går videre, og nogle kan bare ikke få nok. Det er i sidstnævnte kategori, vi finder Lau.
 

For at blive overdommer (modul 7) skal man have modul 1, 2, 3 (starter), 4 (ledende måldommer og ledende tidtager) og 6 (stævnesekretær). Man behøver altså trods alt ikke at være speaker (modul 5). Derudover skal man have været official "mange" gange. Antallet er ikke præcist defineret, men det er nok mere end 10-15 gange, da man skal have en god forståelse for svømmereglerne og rytmen i et stævne.

For at blive optaget på overdommeruddannelsen skal man desuden have svaret tilfredsstillende på 50 spørgsmål om svømmeregler, regelfortolkninger, stævneafvikling m.m. Uddannelsen forløber over to intensive kursusdage med 14 dages mellemrum. Første kursusdag indeholder teori og diskussioner om svømmeregler, optræden ved stævner, ledelse m.m. Mellem de to kursusdage får kursisterne en hjemmeopgave, hvor de med udgangspunkt i et fiktivt stævne skal forberede et officialmøde. Det bliver så afprøvet på den anden kursusdag, hvor man foran de andre kursister skal vise, hvad man har lært og i øvrigt får lov til at øve sig med dommerfløjten på en flok rigtige konkurrencesvømmere. I Laus tilfælde var det svømmere fra Vejle Svømmeklub, det gik ud over.

Når man har gennemført uddannelsen, er man kluboverdommer og må lede egne samt invitationsstævner i klubberne. For at kunne blive regions- eller unionsoverdommer er der krav om endnu en kursusgang samt en vis erfaring som kluboverdommer. Som regionsoverdommer må man lede regionsmesterskaber såsom RÅM og SRØ, mens man skal være unionsdommer for at lede et DM.

Sigma opfordrer selvfølgelig alle til at tage officialkurser – også gerne ud over modul 1 og 2. Der bliver informeret om det, når kurserne bliver udbudt – og de er gratis for deltagerne!