Sigma Swim Allerød holder generalforsamling

Bestyrelsen i Sigma Swim Allerød indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling torsdag den 22. marts

 
21.02. og 14.03. 2018 - UB
 
Generalforsamlingen afholdes i år torsdag den 22. marts fra kl. 19:30 og finder sted i klubhuset i Blovstrød Svømmehal, Byagervej 12, 3450 Allerød.
 
Dagsordenen ser således ud:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2017 til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget 2018
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse for 2 år ad gangen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
  9. Evt.

Ad 6:
På valg:
Christer Stoltz - modtager genvalg
Steen Lærke - modtager ikke genvalg
Urik Brandt - modtager ikke genvalg
Thomas Pedersen (trådt ud i januar 2018) og Maiken Heeris, som var suppleant, er trådt ind i stedet for - Maiken modtager genvalg

Ikke på valg:
Dorthe Bach Mindested
Lise Sand
Claus Weng
Louise Krag Andersen

 
Forslag til behandling på generalforsamlingen (pkt. 5) skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden bekendtgøres på klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen med angivelse af indkomne forslag.
 

Links:

Sigma Swim Allerøds bestyrelse

Sigma Swim Allerøds vedtægter