Ekstraordinær generalforsamling i Allerød

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling 14/6 kl 17.30-19.00 Blovstrød Svømmehal

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af indkomne forslag - vedtægtsændringer afstemmes paragraf for parafrag
  3. Valg til bestyrelse for 2 år - fra den ordinære generalforsamling tilsagn om opstilling fra Karsten Taylor, Louise Andersen og Lau Nygaard . Evt.andre der ønsker at opstille, kontakt gerne formand Lone Olczyk 22181766
  4. Eventuelt

Vedtægtsændringerne offentliggøres senest 30. maj på hjemmesiden og ved opslag i svømmehallerne.

 

Vedtægter - Sigma Swim Allerød

Vedtægter -  Sigma Swim Allerød - gul ændringer

 

 

Vel mødt!

Bestyrelsen i Sigma Swim Allerød