Om Sigma

SIGMA SWIM er et elitært startsfællesskab mellem SIGMA SWIM Allerød og SIGMA SWIM Birkerød og har eksisteret siden 1998. I 80’erne indså begge svømmeklubber (daværende 3 svømmeklubber LISK, RAP og Skjold Birkerød) at de gerne ville tilbyde svømning på højt elitært niveau og ansatte fuldtidstrænere og udbyggede organisationen. Allerød Svømmeklub og Birkerød Svømmeklub udviklede op gennem 90’erne flere nationale og internationale svømmere og sendte svømmere til Ungdoms OL, NJM, EJM, EM, VM og OL. Samtidig indså begge klubber, at de ikke kunne tilbyde det optimale hver for sig og besluttede at de sammen kunne gøre det bedre gennem udnyttelse af fælles ressourcer. Herved kunne begge klubber virkelig satse mod top internationale svømmere og samtidig beholde svømmerne i lokalområdet.

SIGMA SWIM består i dag af omkring 70 top motiverede elitære svømmere fordelt på et "SIGMA 1, Carles og Sigma 1, Bo" med i alt 50 senior- og juniorsvømmere og to yderligere hold - sigma 3 og 4 med hver ca. 20 svømmere.

I efteråret 2017 er Carles Sr. ansvarlig for det ene 1. hold og Bo Jacobsen er tilknyttet det andet 1. hold, som midlertidig træner og konsulent. Lasse Iversen er ansvarlig for Sigma 3 og Ane Andersen er ansvarlig for Sigma 4. På hvert hold er et antal assisterende trænere også med specialer indenfor drylands-, styrke- og tekniktræning. Der lægges vægt på at alle ansatte i SIGMA SWIM har lang tids erfaring inden for svømmeverdenen og med absolut højeste faglige ekspertise. Omkring holdet er der i dag som en naturlig supportfunktion allokeret ekspertise til massage, fysioterapi, læge, idrætspsykologi og ernæring, og SIGMA SWIM afholder regelmæssigt foredrag om kost og ernæring for elitesportsfolk, bl.a. i samarbejde med eksperter fra TEAM DANMARK.

Lige fra dannelsen af SIGMA SWIM i 1998 har de kommunale myndigheder været orienteret om den stærke elitære svømmesatsning mellem de to nabokommuner. Vi har fortsat i dag en bred accept og politisk forankring af det store elitære arbejde som SIGMA SWIM udfører. Kommunerne er stolte af deres svømmere og begge moderklubber har stærke relationer til det politiske miljø i deres kommuner.

SIGMA SWIM bruger og råder i dag over følgende faciliteter:

  • Fire 25 m haller
  • 2 styrketræningslokaler samt aftale med Fitness.dk
  • lokaler til brug for møder, undervisning og teori i tæt tilknytning til træningsstederne
  • På aftalebasis adgang til 50 meter haller

Op til 10 ugentlige vandpas  og 7 drylandspas er muligt for SIGMA SWIM svømmere afhængigt af alder, niveau og behov i øvrigt. I størstedelen af vandpassene har vi hele bassinet til rådighed. Der afholdes mindst en gang årligt træningslejr for samtlige hold og disse afholdes som hovedregel altid på 50 m baner. Daglige træningstider er tilpasset i størst muligt omfang til svømmernes skole og restitution i forhold til flere træningspas om dagen. At SIGMA SWIM har cementeret sig som et lokalt og nationalt svømmecentrum er uomtvisteligt. Vi tiltrækker talent- og stjernesvømmere fra nær og fjern og optager dem ud fra en vurdering af de svømmermæssige og menneskelige egenskaber. Men først og fremmest forsøger vi at udvikle moderklubbernes talentfulde svømmere ud fra de omkring 2.300 medlemmer som de to moderklubber i dag har tilsammen. Begge klubber har ofte ventelister, som konstant forsøges nedbragt så flest mulige børn og unge kan lære at omgås vand sikkert og på længere sigt udgøre den størst mulige talentmasse for SIGMA SWIM. Samtidigt med at vi har udviklet et elitært svømmecentrum har vi loyalt bidraget og støttet Dansk Svømme Union og Team Danmarks hidtidige elitære satsning, bl.a. som denne er udtrykt med etablering af et Nationalt Trænings Center (NTC). SIGMA SWIM har altid bidraget med svømmere, trænere og ledere til de forskellige dele af den danske elitesatsning indenfor svømning og vil fortsætte hermed også i fremtiden. Vi ser det som en vigtig og integreret opgave af vores lokale arbejde at støtte udviklingen af dansk svømning som helhed og give svømmerne den valgfrihed som er vigtigt for at støtte den individuelle udvikling. Således er SIGMA i dag også udnævnt til Team Danmark ELITE + samarbejdspartner og modtager hermed økonomisk støtte fra TEAM DANMARK og Dansk Svømme Union.

Resultatmæssigt har SIGMA SWIM cementeret sig stabilt med en dominerende position i dansk svømning med mange internationale svømmetalenter på alle aldersniveauer. Vi har i dag i på vore SIGMA SWIM hold flere svømmere, som enten allerede er blandt den internationale elite eller som er stærkt på vej mod den internationale elite. Resultatsperspektivet for SIGMA SWIM er at fastholde svømmerne blandt den internationale elite samtidig med at bibeholde og udvikle den nationale dominans. SIGMA SWIM har også en målsætning om at skabe Olympiske svømmere med finale potentiale og altid have en række svømmere med potentiale til at deltage i OL på også længere sigt.