GENERALFORSAMLINGEN 2021

februar 17, 2021 8:28 am Published by Leave your thoughts

Kære medlemmer i Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i de to klubber tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19-21.

Ønsker man at deltage i generalforsamlingen skal man kunne fremvise en negativ test, som er max 48 timer gammel eller have gyldigt Corona pas.

Generalforsamling for Sigma Swim Allerød afholdes i klublokalet i Blovstrød Svømmehal, Byagervej 12, 3450 Allerød. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Forslag sendes til: bestyrelse.allerod@sigmaswim.dk

Generalforsamling for Sigma Swim Birkerød afholdes i klublokalet i Birkerød Svømmehal, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Forslag sendes til: bestyrelse.birkerod@sigmaswim.dk

De endelige dagsordener for begge generalforsamlinger, vil fremgå af hjemmesiden www.sigmaswim.dk i henhold til klubbernes vedtægter.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Lise Lotte Erichsen (lise.lotte.erichsen@hotmail.com) for Birkerød og Louise Krag Andersen (louisekragandersen@gmail.com) for Allerød.

Vel mødt.

Venlig hilsen

Bestyrelserne for Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød

Categorised in:

This post was written by Mette Klitvang