VÆRD AT VIDE SOM NY SVØMMER I SIGMA SWIM

Ny svømmer i Sigma

I Sigma Swim arbejder vi for at skabe de bedste mulige rammer for udvikling af svømmere, der kan gøre sig gældende på nationalt og internationalt niveau. Vi er udviklingsorienterede og sætter fokus på at få skabt et stærkt konkurrencemiljø, hvor værdierne; Fællesskab, Passion og Kvalitet gennemsyrer alt, hvad vi laver.

Vejen til et højt svømmeteknisk og sportsligt niveau kræver mange års øvelse og erfaring. Derfor arbejder vi også efter en struktureret plan, der sikrer samhørighed i det svømmerne lærer på vores forskellige konkurrencehold. Denne plan kalder vi for Sigma Playbook.

Når man bliver konkurrencesvømmer i Sigma, kræver det ofte en del tilvænning, både for svømmeren dennes familie. Svømningen vil gradvist fylde mere i svømmerens og familiens liv. Som svømmeren udvikler sig og kommer op igennem systemet, vil træningsmængden tiltage og svømmeren deltager i flere aktiviteter såsom stævner og træningslejre.

Når man bliver en del af Sigma, bliver både svømmere og forældre en del af et stærkt fællesskab. Dette fællesskab kræver et stort engagement fra alle parter, for at får systemet til at fungere bedst muligt.