Sigma 2

Sigma 2 er vores andethold. Her træner primært juniorsvømmere, men enkelte årgangssvømmere kan også være at finde til træningerne.