ORGANISATION

Organisatorisk er SIGMA SWIM stærkt forankret i moderklubbernes bestyrelser som et naturligt element i styring af moderklubberne. Fra hver moderklubs bestyrelse deltager 2-3 bestyrelsesmedlemmer i SIGMA MANEGEMENT, som tager sig af den daglige drift i SIGMA SWIM.
Den sportslige udvikling håndteres af SIGMA PERFORMANCE, der ligeledes består af et antal bestyrelsesmedlemmer fra de to klubber. Herudover er der flere andre udvalg fx SVØMME-UDVALG (der tager sig af vores egne stævner), KOMMUNIKATIONS-UDVALG, IT-UDVALG m.fl.
Samlet set har SIGMA SWIM dermed en stærk samlet organisation som udgør en supportfunktion på omkring 15-20 dedikerede og engagerede personer.

 

Økonomisk har SIGMA SWIM lige fra starten været solidt velfunderet med et særskilt budget forankret og godkendt i moderklubberne i Allerød og Birkerød, og lige fra dannelsen af SIGMA SWIM i 1998 har de kommunale myndigheder været orienteret om den stærke elitære svømmesatsning mellem de to nabokommuner.

 

Vi har fortsat i dag en bred accept og politisk forankring af det store elitære arbejde som SIGMA SWIM udfører.
Kommunerne er stolte af deres svømmere og begge moderklubber har stærke relationer til det politiske miljø i deres kommuner.