OM SIGMA SWIM

SIGMA SWIM er et elitært startsfællesskab mellem SIGMA SWIM Allerød og SIGMA SWIM Birkerød og har eksisteret siden 1998. I 80´erne indså begge svømmeklubber (daværende 3 svømmeklubber LISK, RAP og Skjold Birkerød) at de gerne ville tilbyde svømning på højt elitært niveau og ansatte fuldtidstrænere og udbyggede organisationen. Allerød Svømmeklub og Birkerød Svømmeklub udviklede op gennem 90´erne flere nationale og internationale svømmere og sendte svømmere til Ungdoms OL, NJM, EJM, EM, VM og OL.

 

Samtidig indså begge klubber, at de ikke kunne tilbyde det optimale hver for sig og besluttede at de sammen kunne gøre det bedre gennem udnyttelse af fælles ressourcer. Herved kunne begge klubber virkelig satse mod top internationale svømmere og samtidig beholde svømmerne i lokalområdet.

 

SIGMA SWIM består i dag af omkring 60 top motiverede elitære svømmere fordelt på et SIGMA 1 hold med 16-20 primært senior svømmere og et SIGMA 2 hold med ca. 20 primært juniorsvømmere. SIGMA 3 består af ca. 20 årgangssvømmere. Senest er også Sigma 4 kommet til, hvor de ældste svømmere fra børnegruppen træner.

 

At SIGMA SWIM har cementeret sig som et lokalt og nationalt svømmecentrum er uomtvisteligt. Vi tiltrækker talent- og stjernesvømmere fra nær og fjern og optager dem ud fra en vurdering af de svømmemæssige og menneskelige egenskaber. Men først og fremmest forsøger vi at udvikle moderklubbernes talentfulde svømmere ud fra de omkring 2.300 medlemmer som de to moderklubber i dag har tilsammen. Begge klubber har ofte ventelister, som konstant forsøges nedbragt så flest mulige børn og unge kan lære at omgås vand sikkert og på længere sigt udgøre den størst mulige talentmasse for SIGMA SWIM.

 

Samtidigt med at vi har udviklet et elitært svømmecentrum har vi loyalt bidraget og støttet Dansk Svømme Union og Team Danmarks hidtidige elitære satsning, bl.a. som denne er udtrykt med etablering af et Nationalt Trænings Center (NTC). SIGMA SWIM har altid bidraget med svømmere, trænere og ledere til de forskellige dele af den danske elitesatsning indenfor svømning og vil fortsætte hermed også i fremtiden.

 

Vi ser det som en vigtig og integreret opgave af vores lokale arbejde at støtte udviklingen af dansk svømning som helhed og give svømmerne den valgfrihed som er vigtigt for at støtte den individuelle udvikling. Således er SIGMA i dag også udnævnt til Team Danmark ELITE + samarbejdspartner og modtager hermed økonomisk støtte fra TEAM DANMARK og Dansk Svømme Union.

 

Resultatmæssigt har SIGMA SWIM cementeret sig stabilt med en dominerende position i dansk svømning med mange internationale svømmetalenter på alle aldersniveauer. Vi har i dag i på vore SIGMA SWIM hold flere svømmere, som enten allerede er blandt den internationale elite eller som er stærkt på vej mod den internationale elite. Resultatperspektivet for SIGMA SWIM er at fastholde svømmerne blandt den internationale elite samtidig med at vi bibeholder og udvikler den nationale dominans. SIGMA SWIM har også en målsætning om at skabe Olympiske svømmere med finale potentiale og altid have en række svømmere med potentiale til at deltage i OL på også længere sigt.