Generalforsamling 2023

februar 10, 2022 9:56 am Published by Leave your thoughts

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer i Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød

Det er blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i de to klubber. I år vil klubbernes generalforsamlinger blive afholdt mandag d. 27. marts kl. 19 til 21.

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en aften, hvor I har mulighed for at høre lidt om driften af vores to fantastiske klubber i startfællesskabet.

Begge bestyrelser er åbne for nye stærke kræfter, hvorfor vi håber at møde nye som erfarne medlemmer, der kunne have lyst til at opleve og bidrage til vores fællesskab.

Der vil også være mulighed for at høre nærmere om evt. andet frivilligt arbejde, man kan byde ind med – det kan f.eks. være i forbindelse med stævner (ledelse, el-tid, sekretariat) eller med assistance til etablering af et nyt website.

Sigma Swim Allerød

Generalforsamlingen for Sigma Swim Allerød afholdes i klublokalet i Blovstrød Svømmehal, Byagervej 12, 3450 Allerød.

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Forslag sendes til bestyrelse.allerod@sigmaswim.dk

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for de forløbne år ril godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det indeværende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse for 2 år ad gangen
 7. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
 9. Udnævnelse af æresmedlemmer
 10. Eventuelt

Den endelige dagsorden vil fremgå af hjemmesiden www.sigmaswim.dk senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse i henhold til klubbens vedtægter.

Sigma Swim Birkerød

Generalforsamlingen for Sigma Swim Birkerød afholdes i klublokalet i Birkerød Svømmehal, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Forslag sendes til bestyrelse.birkerod@sigmaswim.dk

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor

www.sigmaswim.dk kan I også læse vedtægter for de to klubber, referater fra tidligere generalforsamlinger og en præsentation af de to bestyrelser, som de ser ud i dag.

Eventuelle spørgsmål kan stiles til bestyrelsesformand Allerød Louise Krag Andersen på louisekragandersen@gmail.com og bestyrelsesformand Birkerød Mads Peters på madspeters@hotmail.com

 

På glædeligt gensyn

Med venlig hilsen
Bestyrelserne for Sigma Swim Allerød og Sigma Swim Birkerød

Categorised in:

This post was written by Mette Klitvang